Weronika Domań

Przede wszystkim lubię rozmawiać z ludźmi, a zawłaszcza z tymi małymi. Najważniejszym podejściem w mojej pracy to relacja i bezpieczeństwo. Staram się być czujnym obserwatorem dziecka, podążać za nim jednocześnie pomagać mu odkryć siebie i jego przestrzeń. Daję dzieciom czas i swobodę działania aby same, już od najmłodszych lat mogły podejmować swoje świadome decyzje.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Praca socjalna, specjalność: Praca socjalna w instytucjach pomocowych – magister
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, gerontologia społeczna – licencjat

Doskonalenie się:

 • 2023 – Kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego
 • 2022 – Ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • 2019 – 2021- Wychowawca kolonijny
 • 2019 -Ukończenie kursu wychowawcy kolonijnego
 • 2019 – Ukończenie warsztatów pn. „Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno –pedagogicznych”
 • 2018 – Ukończenie szkolenia pn.,, Działania profilaktyczne i system pomocy oraz dobre praktyki włączania studentów z niepełnosprawnościami w różne dziedziny życia akademickiego”
 • 2018 – Ukończenie kursu animatora osób starszych i dorosłych
 • 2017 – 2018 – Wolontariusz Stowarzyszenia Wiosna – „Akademia Przyszłości”
 • 2017 – Ukończenie szkolenia pn.,, Znaczenie aktywności ruchowej dzieci, w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”