Rekrutacja

REKRUTACJA

Zapraszamy do rekrutacji uzupełniającej

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, sprawdźcie gdzie mamy wolne miejsca:

Casa Baranówek

 • rocznik 2019 – 2 wolne miejsca
 • rocznik 2020 – brak miejsc
 • rocznik 2021 –  3 wolne miejsca

Casa Centrum

 • rocznik 2019 – brak miejsc
 • rocznik 2020 – 1 wolne miejsce
 • rocznik 2021 –  2 wolne miejsca

ANKIETA

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w kwietniu/maju w miarę wolnych miejsc w grupach. Pamiętaj, żeby zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji oraz stroną internetową przedszkola. Będziemy do Państwa dzwonić zgodnie z kolejnością uzupełniania ankiety rekrutacyjnej. Jeżeli wysłałeś ankietę, ale nie zadzwoniliśmy do Ciebie napisz SMSa na numer 789296169.

Drodzy Rodzice,

bardzo prosimy o przemyślaną i świadomą decyzję dotyczącą zapisania dziecka do Przedszkola Casa dei Bambini i Casa dei Bambini Centrum. My mocno wierzymy, że jest to sposób edukacji, która zmienia świat, natomiast nie upieramy się, że jest to najlepszy sposób edukacji dla każdej rodziny. Tak! Dla rodziny, bo do naszego przedszkola rekrutujemy całą rodzinę. Dlatego tak ważne jest dla nas, aby przystąpili Państwo do rekrutacji świadomie i na każdym etapie procesu rekrutacyjnego dokładnie przemyśleli, czy to miejsce jest dla Was.

Co warto wziąć pod uwagę podejmując decyzję o rekrutacji? Czy wartości jakie reprezentuje nasze przedszkole są bliskie waszej rodzinie. Czy wierzycie, że każde dziecko rozwija się
w swoim własnym tempie, nie potrzebuje kar i nagród, żeby się uczyć. Przedszkole powinno dawać swobodę działania, pokazywać piękno otaczającego nas świata, uczyć dzieci dialogu
i wchodzenia do społeczności, które jest im potrzebne na etapie szkoły. W przedszkolu nie powinno być wiele zajęć dodatkowych, bo bogactwo materiału montessoriańskiego i potęga nieprzerwanej pracy własnej jest niepodważalna.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie, niezależnie od tego, czy dalej będziemy wędrować tą samą ścieżką edukacyjną.

Katarzyna i Jakub

Zasady rekrutacji do Przedszkole Casa dei Bambini i Casa dei Bambini Centrum dla rocznika 2021

Co musicie wiedzieć o tegorocznej rekrutacji?

 1. W roku szkolnym 2024/2025 mamy miejsca dla 30 dzieci z rocznika 2021.
 2. Czesne w przedszkolu od 01.01.2024 r. to 1000,00 zł. Niestety zważając na obecną sytuację ekonomiczną może ulec zmianie.
 3. Aby przejść proces rekrutacyjny należy:
 • zapisać się i wziąć udział w spotkaniu dotyczącym edukacji montessoriańskiej w przedszkolu – 23.10 lub 26.10. Uwaga! na każdym spotkaniu jest 20 miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń. Miejsce spotkania nie ma znaczenia dla wyboru miejsca edukacji dzieci. Dostaniesz potwierdzenie zapisania na spotkanie.
 • przed spotkaniem rekrutacyjnym zapoznać się z przewodnikiem dla rodzica
 • wziąć udział w obserwacji klasy oraz rozmowie indywidualnej z dyrektorem przedszkola. Obserwacje odbędą się między 6, a 17 listopada. Zalecamy, aby w spotkaniu wzięli udział obydwoje rodzice. Uwaga! O przydziale do grupy decyduje rada pedagogiczna, a nie miejsce obserwacji.
 • jeśli nauczyciele żłobkowi prosili o dokonanie diagnozy dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej należy aktualną informację przedstawić
  w czasie rekrutacji do przedszkola
 • podpisać umowę

Chcemy, aby rekrutacja rozpoczęła się i zakończyła w miesiącach listopad-grudzień. Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie ogłoszona najpóźniej do końca grudnia 2023 r.

 1. Prosimy o wypełnienie ankiety z maila rekrutacyjnego i zapisanie się na spotkanie informacyjne, jeśli są Państwo w 100% zainteresowani naszym przedszkolem i nie podlega wątpliwości dla Was fakt, że w przedszkolu:
 • Nie stosujemy kar i nagród oraz motywacji zewnętrznej.
 • Przedszkole jest miejscem zdobywania wiedzy o świecie przydatnej w dalszym życiu.
 • Dziecko nie musi nauczyć się pisać i czytać w przedszkolu.
 • Ważniejsze niż materiał są dla nas relacje i wartości, które reprezentujemy.
 • Wszystkim w naszej społeczności należy się szacunek bez względu na niuanse, które nas różnią.
 1. Co bierzemy pod uwagę podczas rekrutacji:
 • Dotychczasową współpracę z rodzicami w żłobku;
 • Zaangażowanie rodziny w pracę grupy żłobkowej;
 • Terminowość w rozliczeniach na podstawie obowiązującej umowy;
 • Współpracę z rodziną w momencie pojawienia się wyzwań rozwojowych;
 • Spójność modelu wychowawczego stosowanego w domu z zasadami panującymi w przedszkolu.
 • Rodziny uczęszczające do naszego żłobka mają pierwszeństwo w rekrutacji.
 1. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się na przełomie lutego i marca 2024 r.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres montessorikielcesekretariat@gmail.com

ADAPTACJA

Częste pytania o przedszkole:

Powszechna edukacja przyzwyczaiła nas do klas, które skupiają dzieci z jednego rocznika. A przecież to nie wiek determinuje nasze talenty i pasje. Każdy z nas jest inny i rozwija się w swoim naturalnym tempie. Zwłaszcza dzieci potrzebują czasu, aby znaleźć to co je naprawdę interesuje. Dlatego w naszych grupach nie dzielimy dzieci ze względu na wiek w standardowy sposób. Dzielimy je według założeń i obserwacji Marii Montessori. W żłobku mamy grupy mieszane składające się w dwóch roczników, w przedszkolu z dzieci w wieku 3-6, a w klasach I-III z dzieci w wieku 6-9.

W przedszkolu dziecko powinno zacząć pracę najpóźniej o godzinie 9:00. Oznacza to, że powinniśmy być chwilę wcześniej w szatni, żeby dać sobie chwilę na pożegnanie i łagodne wejście.

Nie ma takiej potrzeby, śpi, jeśli tego potrzebuje. Po obiedzie mamy chwilę na popołudniowy relaks z książką w kręgu.

Tak dzieci wychodzą codziennie do ogródka lub na spacer. Nie wychodzimy tylko wtedy, kiedy warunki atmosferyczne na to nie pozwalają. Lekki deszcz czy mróz to nie jest przeciwskazanie do wyjścia. Prosimy zapewnić dzieciom ubranie odpowiednie do pory roku i pogody. W Poradniku dla Rodziców znajdą Państwo wskazówki.

W przedszkolu pracujemy zgodnie z metodą Montessori, więc znajdą tu Państwo materiał dostosowany do potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat.

W naszych placówkach propagujemy komunikację w nurcie porozumienia bez przemocy. Oznacza to, że odrzucamy stosowanie zarówno kar jak i nagród. Zapoznaj się z metodą marchekija trochę ci się rozjaśni.

https://youtu.be/WskmSXDvXfE

Montessori to nie anarchia, jest to często rzecz, która stanowi mit w tej metodzie pracy. Metoda Montessori zakłada ogromy szacunek do relacji między ludźmi, a bezpieczne relacje to jasne i klarowne granice. Właśnie tych granic przestrzegamy w naszej pracy. Owszem dzieci robią to na co mają ochotę, ale ich wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się granica drugiego człowieka. Jeśli mam ochotę pracować z różową wierzą to śmiało! Jeśli ktoś z nią teraz pracuje to muszę poczekać z szacunku do jego pracy. Mogę również zapytać czy mogę pracować razem z nim lub po prostu popatrzeć.

Jeśli będzie na to gotowe. To nasza najczęstsza odpowiedź. Owszem materiał Montessori daje niesamowite możliwości rozwojowe, ale w centrum metody zawsze jest człowiek, jego potrzeby i możliwości. Dzieci, jeśli tylko są prowadzone przez uważnych dorosłych zwykle nie mają problemu w opanowaniu matematyki i języka w przedszkolu.

W przedszkolu już większy nacisk z opieki przechodzi na edukację. Owszem relacje nadal są dla nas bardzo istotne, ale nie spędzamy już wiele czasu na przekazywaniu informacji o jedzeniu i piciu, dzieci mogą to robić same. Jeśli w waszym życiu pojawia się jakiś szczególny czas lub choroba to robimy odstępstwo od reguły. Natomiast na ważne rozmowy rodzice umawiają się na dyżury nauczycieli. Wtedy na spokojnie możemy omówić istotne dla wszystkich kwestie.

Staramy się tego nie robić, naszym zdaniem dzieci nie są w wieku, w którym czerpią dużą radość z takich wydarzeń. Robimy to sporadycznie, a dzieci, które nie czują się na siłach nie muszą brać udziału w występach.

Codziennie spotykamy się w kręgu, żeby omówić ważne wydarzenia z naszego życia, ale również poruszyć tematy związane ze zjawiskami atmosferycznymi czy tym co aktualnie jest dla nas materiałem wiodącym w klasie. Nauka odbywa się w trakcie pracy własnej. To najważniejsza część dnia, kiedy dzieci mogą samodzielnie wybrać pracę jaką chcą wykonywać. Wtedy w naszych salach dzieje się magia. Dzieci wykazują maksymalną koncentrację na zadaniu.Umożliwiamy edukację opartą na motywacji wewnętrznej, zachowując jednocześnie w całej placówce najwyższe standardy pedagogiczne i osobiste. Uznajemy wewnętrzne nagrody płynące z pracy dzieci i pozwalamy im, aby rozwijały się we własnym tempie i miały swój wkład w budowanie społeczności na różne istotne sposoby.