Żłobek

NIDO

Z włoskiego GNIAZDO

Nido z włoskiego gniazdo.

Gniazdo daje ciepło i poczucie bezpieczeństwa.

To miejsce gdzie dzieci w spokojnej, domowej atmosferze tworzą swoje pierwsze relacje społeczne, zdobywają pierwsze samodzielne umiejętności. Tworzymy małą społeczność ponieważ wierzymy, że pierwsze relacje pełne zaufania są bardzo ważne w budowaniu solidnego fundamentu na przyszłość.

My się nigdzie nie spieszymy. Staramy się towarzyszyć naszym najmłodszym podopiecznym w dorastaniu do pełnej samodzielności.

Program żłobka
Doktor Montessori mówiła, że „ręce są narzędziem mózgu”. Badania nad tym, w jaki sposób rozwijają się małe dzieci wskazują, że uczą się one aktywnie już od urodzenia. Dzieci od początku są ciekawe świata, otwarte na nowe doświadczenia. Przyswajanie wiedzy oparte jest na działaniu, a nie biernym gromadzeniu informacji. Dzieci od urodzenia są małymi badaczami, poznającymi świat na zasadzie prób i błędów, eksperymentują, wyciągają wnioski, rozważają dowody i szukają prawdy. Dzieci są organizatorami własnego procesu uczenia, wybierają i kształtują swoje doświadczenia, tworząc swój własny wewnętrzny obraz świata.

W żłobku najważniejsze dla nas jest aby dziecko czuło się tu bezpiecznie i mogło się rozwijać zgodnie ze swoim wewnętrznym planem. Nigdzie się nie śpieszymy, chcemy aby każdy mógł robić wszystko w swoim tempie.

Sytuacje codzienne dają dzieciom możliwość uczenia się samodzielności i doświadczania poczucia  kompetencji. Dzieci odkrywają stopniowo, jaki rodzaj umiejętności jest potrzebny, aby rozwiązać zadania życia codziennego. Również przejścia od zwykłych czynności do zabawy u małych dzieci są bardzo płynne i uczące: z chleba formują małe kulki, przy myciu rąk zachwycają się śliskością mydła, a przy załatwianiu efektem spłukiwania wody.

„Dzieci uczą się inaczej niż dorośli. One zbierają swoje doświadczenia „ręką, sercem, głową”.

Uczą się poprzez działanie. Obserwują, odkrywają i wypróbowują różne sposoby zachowania… Potrzebują pozytywnego nastawienia i nastroju, aby móc doprowadzić do owocnych procesów nauki.”

Daniela Braun „Badania i odkrywanie świata z dziećmi.

Opiekunowie codziennie zapraszają dzieci do zabawy w kręgu. Dzięki odpowiednio zaplanowanemu programowi edukacyjnemu nasi podopieczni rozwijają się w najważniejszych dla nich w tym okresie obszarach poznawczych.

Oto przykładowy zestaw umiejętności rozwijanych w grupie w trakcie pracy w kręgu:

w trakcie tego tygodnia dziecko:

 • uczy się mówić „proszę”, „dziękuję”,
 • uczy się zachowania w grupie,
 • przygotowuje się do życia w społeczeństwie.
 • uczy się dbać o zwierzęta,
 • uczy się jak dbać o otoczenie.

w trakcie tego tygodnia dziecko:

 • poznaje pojęcie miękki/twardy,
 • ćwiczy spostrzegawczość szuka przedmiotów w sali,
 • doskonali swój słuch,
 • poznaje odgłosy otaczającej go przyrody.

w trakcie tego tygodnia dziecko:

 • doskonali motorykę dużą skacząc przez przeszkody,
 • doskonali motorykę małą w trakcie przesypywania ziaren,
 • doskonali zmysł równowagi,
 • uczy się panować nad swoim ciałem,
 • uczestniczy w prostych zabawach ruchowych.

w trakcie tego tygodnia dziecko:

 • poznaje pojęcia szybko/wolno,
 • rozpoznaje dźwięki z otaczającego go środowiska,
 • uczestniczy w prostych zabawach muzycznych.

w trakcie tego tygodnia dziecko:

 • korzysta z kleju,
 • uczy się rozpoznawać podstawowe kolory,
 • wykonuje prace prostymi technikami plastycznymi.

w trakcie tego tygodnia dziecko:

 • kształtuje myślenie przyczynowo – skutkowe,
 • poznaje wiersz „Ptasie radio” Juliana Tuwima,
 • poznaje przymiotnik miękki/twardy,
 • wykonuje proste ćwiczenia logopedyczne.

w trakcie tego tygodnia dziecko:

 • uczy się jak dokarmiać ptaki zimą,
 • poznaje budowę ptaka,
 • uczy się jak wyglądają różne gatunki ptaków,
 • poznaje różnicę między ugotowanym, a surowym jajkiem.

w trakcie tego tygodnia dziecko:

 • układa proste puzzle dwuelementowe pionowe,
 • uczy się dobierać przedmioty w pary,
 • układa przedmioty od najmniejszego do największego.

ZRÓB PIERWSZY KROK

Skontaktuj się z nami, a my powiemy Ci co dalej!