Marta Bugajska

Wykształcenie:

  • 2017-2018 Studia podyplomowe na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • 2011 – 2013 Studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
  • 2008 – 2011 Studia licencjackie na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Doskonalenie się:

  • 2019 Kurs dla asystentów i nauczycieli wspierających pracujących w przedszkolach Montessori
  • 2015 – 2018 praca w żłobku i przedszkolu w Kielcach
  • 2017 Kurs „Diagnoza przedszkolna oraz wspomaganie dzieci 5 i 6-letnich w osiąganiu gotowości szkolnej” zorganizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
  • 2014 Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania przeprowadzony przez Fundację Wspierania Profilaktyki i Edukacji Zdrowia „Źródełko”
  • 2010 -2011 praca jako wychowawca podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży