Małgorzata Okła

Od 2018 roku jestem częścią Zespołu Montessori Kielce. Ukończyłam Edukację Wczesnoszkolną i Przedszkolną z nauczaniem języka angielskiego oraz studia licencjackie na kierunku Filologia Angielska. Do pracy w metodzie M. Montessori przygotował mnie kurs przedszkolny z miedzynarodową akredytacją MACTE oraz kurs trenera TUS- Treningu Umiejętności Społecznych. Lubię myśleć o sobie że jestem poszukującą mamą i poszukującą nauczycielką. To daje mi perspektywę nieustannego rozwoju i pracy nad sobą, ale również poczucia, że cel jest mniej ważny- ważny jest proces. Właśnie to spojrzenie tak bardzo pokochałam w metodzie Marii Montessori. Jest za mną wiele porażek i wiele malutkich zwycięstw ale przede wszystkim- ogrom wspaniałych ludzi (szczególnie tych poniżej 6 roku życia;) dzięki których dziś jestem tu, gdzie jestem.