Klaudia Gągorowska

W swojej pracy z dziećmi opartej na filozofii Marii Montessori kieruję  się zaufaniem do dziecka, daję mu wolność i swobodę, które będzie umiało wykorzystać. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, wiem jak ważne jest wsłuchanie się w jego potrzeby. W związku z tym relację z dzieckiem opieram na szacunku i przyjaźni. Dziecięce spojrzenie na świat jest dla mnie najpiękniejszym przykładem postrzegania rzeczywistości.     

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Praca socjalna, specjalność: Praca socjalna w instytucjach pomocowych – magister
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, gerontologia społeczna – licencjat

Doskonalenie się:

  • 2022 – Ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
  • 2019 – Ukończenie warsztatów pn. „Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno –pedagogicznych”
  • 2018 – Ukończenie szkolenia pn.,, Działania profilaktyczne i system pomocy oraz dobre praktyki włączania studentów z niepełnosprawnościami w różne dziedziny życia akademickiego”
  • 2018 – Ukończenie kursu animatora osób starszych i dorosłych
  • 2017 – 2018 – Wolontariusz Stowarzyszenia Wiosna – „Akademia Przyszłości”
  • 2017 – Ukończenie szkolenia pn.,, Znaczenie aktywności ruchowej dzieci, w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”