Żłobek - Nido

Dorota Świecka
logorytmika
Magdalena Surma
muzyka
Weronika Domań
opiekunka grupy Jaskółki
Klaudia Gągorowska
opiekunka grupy Jaskółki
Zdzisława Płusa
pomoc w kuchni oraz sprzątanie
Jakub Hudomięt
współzałożyciel
Katarzyna Hordziejewicz
współzałożycielka, dyrektorka