Żłobek - Centrum

Marta Bugajska
opiekunka grupy Jaskółki
Magdalena Kałuża
opiekunka grupy Jaskółki
Kamila Legiecka
pomoc nauczyciela
Dorota Świecka
logorytmika
Magdalena Surma
muzyka
Mariola Madej
pomoc w kuchni oraz sprzątanie
Jakub Hudomięt
współzałożyciel
Katarzyna Hordziejewicz
współzałożycielka, dyrektorka