Casa dei Bambini

Dorota Świecka
logorytmika
Magdalena Surma
muzyka
Emanuela Agatowska
pomoc nauczyciela
Klara Babkiewicz-Rym
asystentka nauczyciela
Agnieszka Boleń
asystentka nauczyciela
Dominika Barylak
nauczycielka wychowania przedszkolnego
Paulina Migas
nauczycielka wychowania przedszkolnego
Małgorzata Okła
nauczycielka wychowania przedszkolnego
Zdzisława Płusa
pomoc w kuchni oraz sprzątanie
Jakub Hudomięt
współzałożyciel
Katarzyna Hordziejewicz
współzałożycielka, dyrektorka