Staff

Katarzyna Lenard
nauczycielka hiszpańskiego
Monika
pomoc w kuchni oraz sprzątanie
Bartłomiej Kaźmierski
nauczyciel wychowania fizycznego
Agata Suszczyńska
nauczycielka plastyki
Maciej Kołodziejczyk
nauczyciel przyrody
Sylwia Micek
koordynator kształcenia specjalnego
Sylwia Pasisz
pomoc nauczyciela
Marta Bugajska
opiekunka grupy Jaskółki
Magdalena Kałuża
opiekunka grupy Jaskółki
Kamila Legiecka
pomoc nauczyciela
Dorota Świecka
logorytmika
Magdalena Surma
muzyka