Agnieszka Kukiz – Szczucińska

Stanowisko: nauczyciel w szkole poziom 1

Wykształcenie:

 • Mgr historii (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu).
 • Absolwentka Studiów Podyplomowych Montessori na Uniwersytecie Warszawskim oraz Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.
 • Ukończyła również Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz Trzyletni program Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Prof. M.Orwid.

Doskonalenie się:

  • Doskonaliła swoją znajomość metody Montessori w Polskim Instytucie Montessori, Stowarzyszeniu Montessori Bez Granic oraz w Centrum Edukacji Montessori.
  • Prowadziła również zajęcia twórczo-edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach (m.in. w warszawskich placówkach: Fundacja ETOH. Ośrodek Profilaktyki i Socjoterapii dla Dzieci i Młodzieży, Przedszkole Specjalne nr 188, Przedszkole Integracyjne nr 137, Przedszkole Specjalne dla Dzieci Słabowidzących).
  • Realizatorka edukacyjnych projektów unijnych dla młodzieży szkół średnich oraz warsztatów dla nauczycieli. Sprawuje nadzór merytoryczny i współtworzy materiały edukacyjne Montessori dla https://lovemontessori.pl.
  • 2019 kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  • 2019 wewnętrzny kurs doskonalenia dla kadry Żłobka Nido