Magdalena Książek

Jestem nauczycielem kontraktowym , absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Jestem terapeutą Tus oraz Terapii Ręki. Od wielu lat pracuje z dziećmi i ich rodzinami. Szacunek i zrozumienie to jedne z ważniejszych wartości jakimi kieruje się w swojej pracy z drugim człowiekiem. Podchodzę do każdego dziecka w sposób indywidualny, uwzględniając jego oczekiwania, pragnąc zapewnić mu bezpieczeństwo i stworzyć jak najlepszą formę współpracy.

SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY

 • 09.2023 Współpraca z rodzicami w przedszkolu, czyli jak efektywnie budować relacje? Organizator: Bliżej Przedszkola
 • 04.2023 Bliżej Dziecka Minikonferencja Organizator: Bliżej Siebie Dodatkowe informacje: Pomoc w organizacji wydarzenia
 • 11.2022 TUS Trening Umiejętności Społecznych – I i II stopień w ujęciu całościowym Kraków Organizator: TUTOR Dodatkowe informacje: Kurs nadający tytuł Terapeuty TUS
 • 10.2022 Kurs Nauczyciel Montessori Organizator: Placówka Montessori Kielce Dodatkowe informacje: Roczny kurs zakończony egzaminem wewnętrznym
 • 10.2021 Szkolenie Montessoriańskie Lekcje Ciszy Organizator: Educafuturum
 • 09.2020 Kurs I i II stopnia Diagnoza i terapia ręki Organizator: TUTOR Dodatkowe informacje: Kurs nadający tytuł Terapeuty ręki I i II stopnia
 • 06.2020 Webinarium Przedszkolaki i ich relacje koleżeńskie-program Sonford Harmony Organizator: PWN
 • 03.2020 Kurs Bajkoterapia w praktyce Organizator: Fundacja Place4Baby
 • 08.2019 Szkolenie „Chwyć innowację za rogi!Czy jak przygotować,napisać i wcielić w życie innowacjępedagogiczną!” Organizator: Edunation
 • 07.2019 Szkolenie ,,Dziecko autystyczne w grupie przedszkolnej -jak sobie radzić ?” Organizator: Edunation
 • 03.2019 Warsztaty terapeutyczno-muzyczne metodą Dyscyplina bez nakazów ,,Dyscyplinowaniegrupy” Organizator: DeBeeN Dyscyplina bez zakazów
 • 03.2019 Warsztaty ,,Nasze ręce, stopy lubią się bawić” Cz.I Organizator: EDU-KAMA
 • 03.2019 Warsztaty ,, Innowacyjność Metody B.Strauss w Edukacji Przedszkolnej i WczesnoszkolnejCz.II” Organizator: EDU-KAMA
 • 01.2019 Certyfikat ,,Trenera Wspomagania” Organizator: Akademia Biznesu
 • 11.2018 Warsztaty ,,Inspiracje świąteczno- zimowe z muzyką w tle…”Organizator: EDU-KAMA
 • 09.2018 Warsztaty ,,B.Strauss w Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej” Cz.I Organizator: EDU-KAMA
 • 07.2018 Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego
 • 05.2018 Warsztaty ,, Gry i zabawy ruchowe” Organizator: F.U. Baśniowa Kraina Ewelina Łuczak
 • 05.2018 Kurs e- learningowy ,,Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dzieci- współpraca i komunikacjaz rodzicami ” Organizator: EduAkcja
 • 04.2018 Kurs ,,Rozwój i awans zawodowy nauczycieli stażystów” Organizator: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach”
 • 03.2018  Warsztaty ,, Eksperymenty – nauka czy magia?” Organizator: KREATOSKOP Szymon Łuczak
 • 03.2018 Warsztaty ,,W co się bawić z dziećmi” Organizator: KREATOSKOP Szymon Łuczak
 • 03.2017 Szkolenia z Ogólnopolskiego Programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy wspierającymprawidłowe nawyki żywieniowe u małych dzieci” Organizator: Teresa Ogrodzińska Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego Warszawa 2017
 • 01.2017 Kurs e-learningowy „Skuteczne wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacjąmatematyczną i techniczną w przedszkolu” Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • 12.2016 Kurs ,,Animator terapeutyczny dziecka autystycznego w przedszkolu ” Organizator: ANEW Anna Petrysz Warszawa 2016
 • 04.2016 Szkolenie ,, Usprawnianie aparatu artykulacyjnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” Organizator: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 • 01.2016 Kurs ,,Kinezjologia edukacyjna – gimnastyka mózgu wg Paula Dennisona stopień I i II” Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
 • 05.2013 Kurs Wychowawców Kolonii i Obozów Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach