Magdalena Książek

Stanowisko: nauczyciel w grupie czerwonej

O mnie

nauczyciel kontraktowy, absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Ukończyła kurs Terapia ręki I i II stopień oraz inne liczne kursy doskonalące pracę nauczyciela . Od dziecka chciała pracować z dziećmi, dlatego też świadomie wybrała ten kierunek studiów. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała już podczas studiów pracując jako opiekunka oraz wychowawca kolonijny. Po ukończonych studiach pracowała jako wychowawca w przedszkolu prywatnym. Jest osobą cierpliwą i uśmiechniętą. Do dzieci podchodzi z szacunkiem wiedząc, iż każde dziecko jest indywidualistą. Wierzy, że zbudowanie poczucia własnej wartości u dziecka to klucz do sukcesu. Dużą uwagę przywiązuje do osiągania przez przedszkolaki samodzielności oraz rozwoju takich cech jak kreatywność, pomysłowość i twórczość.

 

Wykształcenie:

Doskonalenie się:

    • 2021 wewnętrzny kurs doskonalenia dla kadry Żłobka Nido