Kamila Stępnik

Stanowisko: nauczyciel w najmłodszej grupie żłobkowej

Ukończyłam kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, aktualnie kończę studia magisterskie na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2006 roku jestem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego do chwili obecnej. Podczas wieloletniej pracy w ZHP brałam udział w życiu i rozwoju dzieci powierzonych mi pod opiekę. Pracowałam również jako wychowawca na obozach harcerskich. Od trzech lat pracuje z dziećmi jako animator czasu wolnego. Praca z dziećmi towarzyszy mi od wielu lat i zawsze przynosi uśmiech i poczucie satysfakcji, spełnienia. Podczas pracy w najmłodszej grupie żłobkowej doceniam każdą chwilę spędzoną z maluszkami, ponieważ wiele swoich pierwszych słów/czynów wykonują właśnie w mojej obecności.

Wykształcenie:

 • 2019 Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 10/2018 – obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: ​​Pedagogika
 • 10/2015 – 09/2018 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek:​​ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalizacja:​Radiowa

Doskonalenie się:

  • 2019 kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
  • 2019 wewnętrzny kurs doskonalenia dla kadry Żłobka Nido
  • Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy
  • Kurs Pierwszej Pomocy
  • Kurs wychowawców kolonijnych