Agnieszka Podsiadły

Odpowiada za porządek i kuchnię w żłobku i przedszkolu