Małgorzata Okła

Wykształcenie: Filologia angielska

Motto edukacyjne:

„Dziecko jest budownicym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko, którym kiedyś był”
Maria Montessori